Στις 15 Μαρτίου 2006 η χώρα μας εφάρμοσε τη κοινή νομοθεσία των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτέφρωση – καύση νεκρών, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα για μετά θάνατον καύση σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς της χώρα μας. Η καύση του νεκρού πραγματοποιείται στο εξωτερικό σε υπερσύγχρονους κλιβάνους.

Το γραφείο μας παρέχει με συνέπεια και σεβασμό όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την υπηρεσία της αποτέφρωσης στην οποία μπορεί να παρευρεθεί και η οικογένεια αν το επιθυμεί.