Κεντ/κο κατάστημα

Πλατεία προέδρου Δρακάκη 2
17341 Άγιος Δημήτριος,
Αττική, Ελλάδα

Τηλ: 210 9704154
210 9701328

E-mail: info@savvalidis.gr

Υποκατάστημα

Aγίου Δημητρίου 84
17341 Άγιος Δημήτριος,
Αττική, Ελλάδα

Τηλ: 210 9704154
210 9701328

E-mail: info@savvalidis.gr

Ανθοπωλείο

Πλατ. Προέδρου Δρακάκη 8 – Εμπρός κοιμητηρίου
17341 Άγιος Δημήτριος,
Αττική, Ελλάδα

Τηλ: 210 9704154
210 9701328

E-mail: info@savvalidis.gr